Successful cases

Website Kudrat NTT

Website jenis Company Profile untuk syarikat Kudrat NTT. Sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan electical dan telecommunication sejak 2014. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Website SAWeco Company

Website jenis Company Profile untuk syarikat SAWeco company. Sebuah syarikat yang menawarkan penyelesaian eco untuk plastik yang biodegradable untuk kelestarian alam sekitar. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Website Hero Plumbing

Website jenis Company Profile untuk syarikat Hero Plumbing company. Sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan plumbing, paip dan pembinaan di kawasan sekitar Johor. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Website Sonanotech

Website jenis Company Profile untuk syarikat Sonanotech. Sebuah syarikat Bio-Teknologi yang menjalankan inovasi dan pembangunan bahan organik unik untuk kelestarian alam sekitar. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Website Rawon Living

Website jenis Company Profile untuk syarikat Rawon Living. Sebuah syarikat yang menawarkan perabot dan interior design yang berasaskan konsep Balinese Bohemian. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile dan customize cara pembelian dan pesanan pelanggan.

Website Sisa Sifar

Website jenis Company Profile untuk syarikat Visi Mantap. syarikat bioteknologi yang bertujuan untuk memerangi pemanasan global dan perubahan iklim dengan menghasilkan penyelesaian bio-organik