Website Maahad Tahfiz Abu Qasim

Website jenis Company Profile untuk Maahad Tahfiz Abu Qasim. Sebuah maahad tahfiz moden yang menawarkan pengajian tahfiz kepada para pelajarnya sejak 2010. Tujuan web adalah untuk memberikan maklumat kepada bakal pelajar dan mengutip sumbangan bagi maahad tahfiz. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.
Website Maahad Tahfiz Abu Qasim

Website jenis Company Profile untuk Maahad Tahfiz Abu Qasim. Sebuah maahad tahfiz moden yang menawarkan pengajian tahfiz kepada para pelajarnya sejak 2010. Tujuan web adalah untuk memberikan maklumat kepada bakal pelajar dan mengutip sumbangan bagi maahad tahfiz. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Tools & methods used

Lihat hasil yang lain