Website Surau Madrasah Al-Islah (MAI)

Website jenis Company Profile untuk Surau Madrasah Al-Islah (MAI). Sebuah surau komuniti dan madrasah yang bertempat di Bandar Baru Sentul. Tujuan web adalah untuk memberikan maklumat kepada bakal pelajar dan mengutip sumbangan bagi surau Madrasah Al-Islah. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.
Website Surau Madrasah Al-Islah (MAI)

Website jenis Company Profile untuk Surau Madrasah Al-Islah (MAI). Sebuah surau komuniti dan madrasah yang bertempat di Bandar Baru Sentul. Tujuan web adalah untuk memberikan maklumat kepada bakal pelajar dan mengutip sumbangan bagi surau Madrasah Al-Islah. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Tools & methods used

Lihat hasil yang lain