Website Sonanotech

Website jenis Company Profile untuk syarikat Sonanotech. Sebuah syarikat Bio-Teknologi yang menjalankan inovasi dan pembangunan bahan organik unik untuk kelestarian alam sekitar. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.
Website Sonanotech

Website jenis Company Profile untuk syarikat Sonanotech. Sebuah syarikat Bio-Teknologi yang menjalankan inovasi dan pembangunan bahan organik unik untuk kelestarian alam sekitar. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Tools & methods used

Lihat hasil yang lain