Panduan Edit dan Masukkan Info di Opencart

Maklumat seperti pengenalan syarikat, tentang syarikat, cara penghantaran dan info berkaitan ecommerce anda biasanya disimpan di bahagian Information.

Untuk tambah information pada bahagian tersebut,

1. Klik Catalog>Information

tips-edit-information-opencart-1-alfatihstudio

2. Klik butang 1, untuk tambah informasi anda. Atau klik butang 2 untuk Edit mana-mana info di laman web anda.

tips-edit-information-opencar2t-alfatihstudio

3. Isikan maklumat di bawah.

tips-edit-information-opencart3-alfatihstudio

4. Jika laman web anda mempunyai setting info muncul di bahagian footer, maka klik pada kotak Bottom (1) di bahagian data.

Setelah Selesai Klik Save di butang 2.

tips-edit-information-opencart4-alfatihstudio

Selesai.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp