Showcase

Website Kudrat NTT

Website jenis Company Profile untuk syarikat Kudrat NTT. Sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan electical dan telecommunication sejak 2014. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Case details
Website SAWeco Company

Website jenis Company Profile untuk syarikat SAWeco company. Sebuah syarikat yang menawarkan penyelesaian eco untuk plastik yang biodegradable untuk kelestarian alam sekitar. Memerlukan design web yang clean dan modern, menumpukan pada paparan mobile.

Case details